1
แท็กซี่ถือได้ว่าเป็นยานพาหนะโดยสารชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในสังคมไทยและต่างประเทศ เพราะถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันในสังคมไทยมีรถสาธารณะจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นรถตู้โดยสาร รถไฟ รถเมล์ วินมอไซต์ รถแท็กซี่ ๚ จะเห็นได้ว่ามีผู้คนหันมาให้ความนิยมและใช้บริการแท็กซี่เพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามจากอดีตที่ผ่านมา อาจเป็น เพราะวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากอดีต ซึ่งตอนนี้รถแท็กซี่เองก็อยู่ในความดูแลภายใต้กฎของกรมการขนส่ง แสดงให้เห็นว่าทางภาครัฐได้ยื่นมือเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยมากขึ้น ส่วนมากกลุ่มคนที่ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะนั้นมีหลากหลาย อาทิ เช่นพนักงานออฟฟิศ พนักงานบริษัท พ่อค้า แม่ค้า นักศึกษา กลุ่มนักท่องเที่ยว ๚ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังต้องใช้บริการแท็กซี่อยู่ ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องทำงานแข่งกับเวลาบ้าง ชั่วโมงเร่งด่่วนบ้าง ต้องการความเป็นส่วนตัวในการใช้รถสาธารณะบ้าง อย่างบางคนมากันเป็นกลุ่ม บางคนมีสัมพาระเยอะ ถ้าจะให้ยืนรอโบกรถเมย์ก็คงจะไม่