1
Nieruchomości Rzeszów - O ile miałbym powiedzieć gdzie widać największy rozwój w mieście Rzeszów to bez zastanowienia wskazałbym na nieruchomości, które świadczą o tym, że przy naszym mieście prowadzone istnieją nowe inwestycje i wszystko wskazuje na to, że w niedługim czasie stolica Podkarpacia będzie silnym punktem dzięki mapie miejsc