1
Jeżeli - nieruchomości rzeszów miałbym powiedzieć gdzie można zobaczyć największy rozwój w mieście Rzeszów to bez zwłoki wskazałbym na nieruchomości, które świadczą o tym, że po naszym mieście prowadzone są nowe inwestycje i całość wskazuje na to, że przy niedługim czasie stolica Podkarpacia będzie silnym punktem dzięki mapie miejsc