1
Nieruchomości Rzeszów - Jeśli miałbym powiedzieć gdzie widać największy rozwój w mieście Rzeszów to bez zawachania wskazałbym na nieruchomości, świadczących o tym, że po naszym mieście prowadzone są nowe inwestycje i wszystko wskazuje na to, że przy niedługim czasie stolica Podkarpacia będzie silnym punktem w mapie miejsc w Naszym